Agata Kristi (Agatha Christie)

Agata Kristi (Agatha Christie) je engleska književnica koja je najpoznatija po svojim kriminalističkim romanima. Zbog toga su…