Aleksa Šantić

Aleksa Šantić je bio srpski i bosanskohercegovački pesnik i akademik. Rođen je 27. maja 1868. godine u…