Aleksandra Nakova

Aleksandra Nakova je makedonska manekenka. Rođena je 5. avgusta 1989. godine u Đevđeliji. Aleksandra je jedinica koju…