Aleksandra Pandurević

Aleksandra Pandurević je srpska i bosanskohercegovačka političarka, poslanica u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Rođena…