Aleksandra Pandurević

Aleksandra Pandurević je srpska i bosanskohercegovačka političarka, te bivša poslanica u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i…