Aristotel

Aristotel je bio starogrčki filozof i naučnik. Aristotel je rođen 384. godine pre nove ere (p.n.e.), a…