Aristotel

Aristotel je starogrčki filozof i naučnik. Njegova učenja su zajedno sa učenjima Sokrata i Platona postavila temelje…