Barbara Kolar

Barbara Kolar je hrvatska voditeljka i di džej. Rođena je 18. aprila 1970. godine u Čakovecu, gradu…