Goran Todić

Goran Todić je bosanski glumac rođen 3. februara 1967. godine u Sarajevu.  Trenutno živi na Visu, u…