Florens Najtingejl (Florence Nightingale)

Florens Najtingejl (Florence Nightingale) je prva moderna bolničarka u istoriji i žena koja je osnovala službu medicinskih…