Božidar Đelić

Božidar Đelić je srpski ekonomista i političar, nekadašnji ministar finansija, ministar za nauku i tehnološki razvoj, te…