Čedo Vuković

Čedo Vuković je bio jugoslovenski i crnogorski književnik i akademik. Rođen je 28. septembra 1920. godine u…