Desanka Maksimović

Desanka Maksimović je jedna od najpoznatijih srpskih pesnikinja. Rođena je 16. maja 1898. godine u selu Rabrovica…