Milo Đukanović

Milo Đukanović je crnogorski političar koji je četiri puta biran za premijera Crne Gore, a, trenutno (avgust…