Hajnrih Hajne (Heinrich Heine)

Kristijan Johan Hajnrih Hajne (Christian Johann Heinrich Heine) je bio njemački pisac. Rođen je u Diseldorfu, Njemačka…