Biljana Plavšić

Biljana Plavšić je bivša srpska i bosanskohercegovačka političarka, osuđena na 11 godina zatvora u Hagu za ratne…