Dragan Mikerević

Dragan Mikerević je srpski i bosanskohercegovački političar i doktor ekonomskih nauka. Rođen je 12. februara 1955. godine…