Dušan Bajatović

Dušan Bajatović je srpski političar i generalni direktor „Srbijagas“-a. Rođen je 29. novembra 1967. godine u Ravnom…