Dušan Džamonja

Dušan Džamonja je bio jugoslovenski vajar. Rođen je u 31. januara 1928. godine u Strumici (Makedonija), dok…