Dušan Vujović

Dušan Vujović je srpski političar, doktor ekonomskih nauka, te bivši ministar finansija u Vladi Srbije. Rođen je…