Frančesko Petrarka

Frančesko Petrarka (ital. Francesco Petrarca) je bio italijanski pjesnik koji je pisao poeziju na narodnom i latinskom…