Gabi Novak

Gabi Novak je hrvatska i jugoslovenska pevačica zabavne muzike. Rođena je 8. jula 1936. godine u Berlinu,…