Gordana Čomić

Gordana Čomić je srpska fizičarka i političarka koja od oktobra 2020. godine vrši funkciju ministarke za ljudska…