Juda Iskariotski

Juda Iskariotski ili Juda (hebrejski: יהודה איש־קריות) je bio jedan od dvanaest apostola Isusa Hrista. Najpoznatiji je…