Ivo Andrić

Ivo Andrić bio je srpski i jugoslovenski pisac. Rođen je 09. oktobra 1892. godine u Travniku, a…