Izvorinka Milošević

Izvorinka Milošević je srpska umetnica, čuvar tradicije, poznata pevačica vlaške i srpske narodne muzike. Rođena je 19….