Johana Špiri

Johana Špiri (Johanna Louise Heusser Spyri) je bila švajcarska književnica. Rođena je 12. juna 1827. godine u…