Džonatan Svift (Jonathan Swift)

Džonatan Svift (Jonathan Swift) je bio irski satiričar, esejista, pesnik, pisac pamfleta i političar. Rođen je u…