Jovan Tucakov

Jovan Tucakov je bio srpski akademik, farmakolog koji je ujedno autor prvog srpskog udžbenika farmakognozije. Rođen je…