Jovo Bakić

Jovo Bakić je srpski sociolog, politički analitičar i društveni kritičar. Rođen je 23. marta 1970. godine u…