Karl Bruckner

Karl Bruckner je bio austrijski pisac. Rođen je 09. januara 1906. godine u Beču, gdje je i…