Ruža Tomašić

Ruža Tomašić je hrvatska policajka i političarka. Trenutno je dopredsednik Hrvatske konzervativne stranke i zastupnik RH u…