Borislav Boro Drljača

Borislav Boro Drljača je pevač narodne muzike koji je rođen 29. avgusta 1941. godine u selu Donja…