Ksenija Atanasijević

Ksenija Atanasijević (1894 – 1981), prvi doktor nauka u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, jedna od najumnijih…