Leposava Isaković Milanin

Leposava Isaković Milanin je bila srpska arhitektinja, književnica, a bavila se i slikarstvom. Rođena je 2. juna…