Ljubomir Živkov

Ljubomir Živkov je srpski novinar, pevač, tamburaš i aranžer. Rođen je 1952. godine u selu Farkaždin kod…