Madonna

Madonna Louise Ciccone (Madona Luiz Ćikone) je američka pevačica i glumica. Rođena je 16. avgusta 1958. godine…