Marko Đurić

Marko Đurić je srpski pravnik i političar koji trenutno obavlja funkcije direktora Vladine Kancelarije za Kosovo i…