Miloš Obrenović

Miloš Teodorović Obrenović je bio veliki vožd i knez Srbije koji je vladao u dva navrata: od…