Natalija Trivić

Natalija Trivić je srpska i bosanskohercegovačka političarka i aktuelna Ministarka prosvete i kulture u Vladi Republike Srpske….