Miroljub Petrović

Miroljub Petrović je srpski doktor filozofije, pseudo-naučnik, kreacionist, prevodilac, te osnivač i direktor Centra za prirodnjačke studije….