Mirsad Hadžikadić

Mirsad Hadžikadić je bosanskohercegovački i američki univerzitetski profesor, doktor računarskih nauka i direktor Instituta za kompleksne sisteme…