Ana Frank

Ana Frank (Annelies Marie Frank) je najpoznatija jevrejska žrtva holokausta. Rođena je 12. juna 1929. godine u…