Leonid Šejka

Leonid Šejka je bio jugoslovenski arhitekta i slikar. Rođen je 24. aprila 1932. godine u Beogradu, a…