Adam Šukalo

Adam Šukalo je srpski i bosanskohercegovački političar, diplomirani pravnik i poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Rođen…