Nirmal Kukić

Nirmal Kukić je političar i magistar političkih nauka, te predsjednik Demokratske fronte u Živinicama, BiH. Rođen je…