Slobodan Selenić

Slobodan Selenić je bio srpski pisac. Rođen je 07. juna 1933. godine u Pakracu, a umro je…