Mladen Ivanić

Mladen Ivanić je srpski i bosanskohercegovački političar, doktor ekonomskih nauka, te aktuelni član Predsedništva Bosne i Hercegovine….