Jovanka Broz

Jovanka Budisavljević Broz je udovica Josipa Broza Tita, predsednika Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije od 1953. do 1980….