Petar Dobrović

Petar Dobrović je bio poznati srpski slikar i političar. Rođen je 14. januara 1890. u Pečuju, a…