Petar Kočić

Petar Kočić je bio srpski  pisac, pjesnik i političar. Rođen je 29. juna 1877. godine u selu…