Kosara Kosa Bokšan

Kosara Kosa Bokšan je bila srpska slikarka. Rođena je 1. januara. 1925. godine u Beogradu, a preminula…